Tilbakemeldingene fra fiskerne er meget positive.
“Fisken går inn av seg selv, man behøver ikke å stå og høtte hele tiden, kun de allers største torskene hjelper jeg ombord.  Tiden kan brukes til å bløgge og sløye. Jeg sparer en mann” , sier Endre Jakobsen på “Havbrus” av Båtsfjord. Finn Tore Frantzen ombord på “Victoria” er en av de vi har levert “Barentskorten” til .  Fisken kommer inn av seg selv. Høttingen er stort sett overflødig. Kun stortorsken hjelpes ombord. Man sparer rygg og tid.