Barentskorten

  Tilbakemeldingene fra fiskerne er meget positive. «Fisken går inn av seg selv, man behøver ikke å stå og høtte hele tiden, kun de allers største torskene hjelper jeg ombord.  Tiden kan brukes til å bløgge og sløye. Jeg sparer en mann» , sier Endre Jakobsen på «Havbrus» av Båtsfjord. Finn Tore Frantzen ombord på…

Linesetter

Produksjon av linesettere. Line Setter I samarbeid med lokale fiskere har vi forbedret line-setteren vi produserer. Nytt på «Barents Setteren» : – Lina går nå ut fra sentrum av stampen. På tidligere modeller gikk lina ut fra den ene siden. – Vi har laget deksel som skal hindre at halvfrosne agn/kroker faller på yttersiden av…