Tilbakemeldingene fra fiskerne er meget positive.
«Fisken går inn av seg selv, man behøver ikke å stå og høtte hele tiden, kun de allers største torskene hjelper jeg ombord.  Tiden kan brukes til å bløgge og sløye. Jeg sparer en mann» , sier Endre Jakobsen på «Havbrus» av Båtsfjord. Finn Tore Frantzen ombord på «Victoria» er en av de vi har levert «Barentskorten» til .  Fisken kommer inn av seg selv. Høttingen er stort sett overflødig. Kun stortorsken hjelpes ombord. Man sparer rygg og tid.