Produksjon av silkasser og renner.

Bildene er fra rigginen av Dukat av Båtsfjord. Se hele artikkelen her.