Barentskorten

  Tilbakemeldingene fra fiskerne er meget positive. «Fisken går inn av seg selv, man behøver ikke å stå og høtte hele tiden, kun de allers største torskene hjelper jeg ombord.  Tiden kan brukes til å bløgge og sløye. Jeg sparer en mann» , sier Endre Jakobsen på «Havbrus» av Båtsfjord. Finn Tore Frantzen ombord på…

Linesetter

Produksjon av linesettere. Line Setter I samarbeid med lokale fiskere har vi forbedret line-setteren vi produserer. Nytt på «Barents Setteren» : – Lina går nå ut fra sentrum av stampen. På tidligere modeller gikk lina ut fra den ene siden. – Vi har laget deksel som skal hindre at halvfrosne agn/kroker faller på yttersiden av…

Dukat rigget for line

Vi har rigget Dukat av Båtsfjord for line. Vi har montert vår nyutviklede kort (Barentskorten), som sparer fiskeren for mesteparten av høttingen. Se film her. Hydraliske binger, produsert av oss er også montert. Det er lagt vekt på at det skal være lettvint å arbeide på dekk. Derfor er mesteparten av rennene hengslet opp, slik…