OM OSS

Et mekanisk verksted som ligger i “fiskerihovedstaden” Båtsfjord.

Vi har et bredt tilbud med varer og tjenester og kvalifiserte arbeidere som stiller opp når behovet skulle inntreffe.

Lang erfaring og god kompetanse på reparasjoner og vedlikehold av norske og russiske fiskefartøy.

Vi investerer i våre kunder og i september 2018 kom endelig vår nye båt-lift på 100Tonn på plass.

Et helt nytt tilbud i Finnmark, og dette vil vi forbedre vår service og kapasitet til å reparere og vedlikeholde båter ytterligere.

Slippen i Båtsfjord har eksistert siden tidlig på 50 tallet

Vi er IA-Bedrift

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider partene i arbeidslivet for et mer inkluderende

arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.