Vi har rigget Dukat av Båtsfjord for line.

Vi har montert vår nyutviklede kort (Barentskorten), som sparer fiskeren for mesteparten av høttingen. Se film her.
Hydraliske binger, produsert av oss er også montert. Det er lagt vekt på at det skal være lettvint å arbeide på dekk.
Derfor er mesteparten av rennene hengslet opp, slik at man skal kunne komme seg raskt forbi ved behov. Og at det skal være minst mulig skrudd/sveiset fast i dekk. Dette for å unngå skittsamlere. Mannen som står i korten har også mulighet til å bløgge/sløye på rennen som går til sløykaret. Ved sløying/bløgging på rennen settes luken i enden av rennen på.
Vi takker for oppdraget.

Tilbakemeldingene fra fiskerne som har fått montert Barentskorten er meget gode. Noen barnesykdommer er utbedret, i samarbeid med fiskerne, og nå fungerer den som den skal.